Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Dodatek specjalny

Zestaw testów kontrolnych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości – „Prowadzenie ksiąg rachunkowych” oraz wyeliminować stwierdzone błędy. Zestaw zawiera testy szczegółowe. (W celu przeprowadzenia pełnej kontroli w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych rekomendowane jest wykorzystanie testów kontrolnych dołączonych do PRB nr 10/2015). Testy zostały skonstruowane w taki sposób, że mogą być wykorzystane przez szeregowych pracowników jednostek – w celu samokontroli powierzonego im zakresu zadań, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych – w celu monitorowania prawidłowości...