Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [19 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niedokonywanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki budżetowej nie ustalono zasad aktualizacji należności, a w zakładowym planie kont pominięto konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Prawidłowy sposób postępowania: Jednostki budżetowe mają obowiązek