Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [18 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe dokonywanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowość: W urzędzie miasta konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” wykazywało na koniec roku 2014, 2015 i 2016 saldo w kwocie 645 935,98 zł. Na saldo to składały się jedynie kwoty odsetek naliczonych i niespłaconych z tytułu należności podatkowych i cywilnoprawnych, według stanu na 31 grudnia 2014 r. W latach 2015 i 2016 w jednostce w ogóle nie dokonywano kwartalnego naliczenia odsetek należnych, a niespłaconych. W polityce rachunkowości jednostki nie określono zasad tworzenia odpisu aktualizującego należności. Prawidłowy sposób postępowania: W urzędach...