Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [17 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niesporządzenie sprawozdań finansowych

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe urzędu miasta (jako jednostki) oraz miasta (zbiorcze urzędu miasta i podległych jednostek budżetowych). Niesporządzenie tych sprawozdań było spowodowane niemożnością zamknięcia w ustawowym