Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [17 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niesporządzenie sprawozdań finansowych

Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe urzędu miasta (jako jednostki) oraz miasta (zbiorcze urzędu miasta i podległych jednostek budżetowych). Niesporządzenie tych sprawozdań było spowodowane niemożnością zamknięcia w ustawowym terminie ksiąg rachunkowych urzędu miasta, w których nie były zaksięgowane żadne operacje od końca września zakończonego roku obrotowego. Zaniechanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikało z nagłego zachorowania skarbnika miasta, którego nieobecność stale się przedłużała (w czasie kontroli było to już ponad pół roku) oraz z niewykonywania obowiązków z zakresu dekretowania...