Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [14 / 21] >

PRZEGLĄD FORÓW INTERNETOWYCH DLA KSIĘGOWYCH

Potwierdzenie sald za 2016 r. po 15 stycznia 2017 r.

Czy dużym błędem jest wydrukowanie i wysłanie potwierdzeń sald należności według stanu na 31 grudnia 2016 r. do kontrahentów po 15 stycznia 2017 r.? http://forum.infor.pl/topic/434299-potwierdzenie-salda/ Tak, takie postępowanie narusza art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 uor. Zgodnie z podanymi tam zasadami inwentaryzacja należności w drodze uzgodnienia sald powinna być przeprowadzana rokrocznie na ostatni dzień roku obrotowego, z tym że termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem...