Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [5 / 21] >

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW

Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytanie redakcji PRB: Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294). Jak po wprowadzonych zmianach należy ujmować wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa? Czy po stronie dochodów właściwe będzie zastosowanie nowego paragrafu 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, z odpowiednią czwartą cyfrą – jeśli środki z tego tytułu przyjmowane są na dochody jednostki budżetowej, jaką jest gminny ośrodek