Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [4 / 21] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Komunikat w sprawie sprawozdawczości budżetowej

W związku z pytaniami dotyczącymi sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w zakresie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uprzejmie informuje, że zasady sporządzania sprawozdania określone zostały w rozdziale 1 załącznika nr 39 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015). Zgodnie z § 3 ust. 1a pkt...