Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [3 / 21] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Przeprowadzenie inwentaryzacji po terminie wskazanym w uor jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – orzeczenie GKO

Miesięczny przegląd nowości GKO w orzeczeniu z 7 listopada 2016 r. (sygn. akt BDF1.4800.58.2016) wskazała, że art. 26 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 pkt 1 uor wyznaczają termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych metodą spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przy czym termin ten uważa się za