Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [22 / 22] >

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH – KOMENTARZ DO WYMOGÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – CZĘŚĆ I

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I

Wstęp Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zachowania zasad jawności i przejrzystości gospodarki finansowej sektora publicznego.