Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [20 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe dokonanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości w urzędzie gminy ogólny odpis aktualizujący należności podatkowe i niepodatkowe budżetu ustala się do wysokości 100% należności niespłaconych w latach poprzedzających rok obrotowy, w którym dokonuje się odpisu,