Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe wykazanie należności w bilansie

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: Należności budżetowe gminy, ewidencjonowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, takie jak: należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności z tytułu sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, z