Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [18 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe księgowanie na kontach budżetu

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych budżetu powiatu dokonywano pod datą 31 grudnia w kolejnych latach obrotowych wyzerowania sald kont 222 i 223 zapisami: ● Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, ● Ma 901 „Dochody budżetu”, ● Wn