Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [17 / 22] >

PRZEGLĄD FORÓW INTERNETOWYCH DLA KSIĘGOWYCH

Zmiany planu samorządowego zakładu budżetowego

Czy po 31 grudnia 2016 r. skarbnik gminy powinien jeszcze przyjąć zmiany planu samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. między paragrafami? http://forum.infor.pl/topic/433108-pytanie-do-zakladow-budzetowych/ Kierownik samorządowego zakładu budżetowego może samodzielnie dokonywać zmian planu finansowego zakładu w ciągu roku budżetowego, w przypadku realizowania wyższych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu JST ani zwiększenia dotacji z tego budżetu (art. 15 ust. 8 uofp). Inne zmiany planu finansowego wymagają uprzedniego wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej JST (§ 41...