Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [14 / 22] >

PRZEGLĄD FORÓW INTERNETOWYCH DLA KSIĘGOWYCH

Szczególne zasady ewidencji umorzenia wyposażenia w jednostkach budżetowych

W różnych publikacjach są podane odmienne formy księgowania niskocennych środków trwałych (wyposażenia): 1) sposób 1 – Wn 013 „Pozostałe środki trwałe” i Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” oraz Wn 400 „Amortyzacja” i Ma 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz zbiorów bibliotecznych” (taki jest przyjęty w naszym zakładowym planie kont), 2) sposób 2 – Wn 013 i Ma 201 oraz Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” i Ma 072. Który sposób ewidencji powinna zastosować jednostka sektora finansów publicznych, która nie jest jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym?