Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [13 / 22] >

Z DOŚWIADCZENIA KSIĘGOWEJ – PRAKTYCZNE RADY

Poprawność sprawozdania finansowego

Problem: W jaki sposób można sprawdzić prawidłowość poszczególnych części sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu? Rada: Marzec to czas sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. Często zastanawiamy się, czy nasze sprawozdania są poprawne. Wyjściową jest zawsze zrobienie inwentaryzacji i jej całkowite rozliczenie. Później trzeba przeprowadzić jeszcze ostateczną weryfikację „przed sprawozdawczą”, aby mieć pewność, że wszystkie przychody i koszty, należności i zobowiązania dotyczące roku poprzedniego, zostały odniesione w jego poczet. Wtedy sprawdzamy zestawienie obrotów i sald, czy...