Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [7 / 22] >

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW

Do której pozycji „Rachunku zysków i strat” należy przyporządkować paragraf 470 po zmianach klasyfikacji budżetowej

Pytanie redakcji PRB: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa treść objaśnień do paragrafu 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Doprecyzowano, że w paragrafie tym należy wykazywać całkowity koszt związany ze szkoleniem pracownika, tj. nie tylko opłatę za szkolenie, ale także koszt wyżywienia, noclegu, dojazdu itp. Czy w związku z tą zmianą wydatki ujmowane w paragrafie 470 należy w całości przyporządkować do pozycji B.VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” czy ująć w rozbiciu w pozycji B.III., B.VI i B.VII?