Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [6 / 22] >

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW

Do której pozycji „Rachunku zysków i strat” należy przyporządkować paragraf 419 „Nagrody konkursowe”

Pytanie redakcji PRB: Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje paragraf 419 „Nagrody konkursowe”. Paragraf ten został wyodrębniony z paragrafu 304 i obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. Do której pozycji kosztów działalności operacyjnej w „Rachunku zysków i strat jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)” należy przyporządkować ten paragraf? Czy będzie to pozycja B.II. „Zużycie materiałów i energii”, B.IX. „Inne świadczenia finansowane z budżetu” czy inna?