Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 22] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych (Rb-WSa i Rb-WSb) za 2016 r.

Miesięczny przegląd nowości Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014–2020 (m.in. w ramach PO WER, RPO) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu o poniesionych przez daną jednostkę wydatkach strukturalnych (patrz: odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej