Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 22] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych (Rb-WSa i Rb-WSb) za 2016 r.

Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014–2020 (m.in. w ramach PO WER, RPO) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu o poniesionych przez daną jednostkę wydatkach strukturalnych (patrz: odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej opublikowane w PRB 2/2016 na str. 12). Wydatki realizowane w 100% ze środków krajowych nadal należy klasyfikować jako wydatki strukturalne w kodach i obszarach dotychczas obowiązujących. Sprawozdania należy sporządzić na podstawie danych pozyskanych z wyodrębnionej analitycznie ewidencji wydatków strukturalnych. Jeśli w jednostce...