Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 22] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. z uwzględnieniem zmian

Zakres zmian: Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, dostosowujące zasady grupowania zdarzeń i sporządzania sprawozdania finansowego do zmienionych przepisów uor, gdzie zrezygnowano z wyodrębniania kategorii zysków i strat nadzwyczajnych w innych jednostkach niż banki, zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Zmiana przepisów ma wpływ na treść sprawozdania finansowego sporządzanego za rok 2016 r., a konkretnie na sposób sporządzania rachunku...