Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 32] >

Miesięczny przegląd nowości

Pracownicze plany kapitałowe

Zakres regulacji: W Dz.U. z 28 listopada 2018 r. pod pozycją 2215 została ogłoszona ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Na mocy tej ustawy będą tworzone pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK), jako powszechny, dobrowolny system oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń po osiągnięciu 60 roku życia.