Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 32] >

Miesięczny przegląd nowości

Utworzenie nowego państwowego funduszu celowego „Fundusz Dróg Samorządowych”

Zakres regulacji: W dniu 19 listopada 2018 r. została ogłoszona ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161). Na mocy tej ustawy tworzy się państwowy fundusz celowy o nazwie „Fundusz Dróg Samorządowych” (dalej: FDS). Dysponentem FDS jest minister właściwy do spraw transportu. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w uofp, na podstawie rocznego planu finansowego.