Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [19 / 30] >

Z doświadczenia księgowego

Z doświadczenia księgowego: Funkcjonowanie ZFŚS w praktyce

Problem : Niewydanie regulaminu ZFŚS albo wprowadzenie do treści regulaminu postanowień sprzecznych z ustawą o ZFŚS, przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z ZFŚS nieprzewidzianych w ustawie lub bez uwzględnienia kryterium socjalnego to wykroczenia zagrożone karą grzywny.