Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

Miesięczny przegląd nowości

Rejestr Należności Publicznoprawnych – instrukcja MF dla użytkownika

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony nowy rejestr - Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, którym jest urząd skarbowy - od 1 stycznia 2018 r. Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Oznacza to wiele nowych obowiązków dla tych jednostek.