Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [4 / 30] >

Miesięczny przegląd nowości

Struktury logiczne i format sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości

Zakres zmian: Na stronie internetowej Ministra Finansów https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan zostały udostępnione struktury logiczne sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie art. 45 ust. 1g uor.