Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [28 / 30] >

Plany finansowe – tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków

Plany finansowe – tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków

Wstęp Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki sektora finansów publicznych. Przy jego opracowywaniu konieczne jest ścisłe przestrzeganie wyznaczonych ustawowo terminów i określonych etapów. Prawidłowo opracowany plan finansowy wzmacnia sprawność działania jednostki jako całości.