Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany definicji gruntów i lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej dla celów podatkowych

Zakres zmian: Ustawą z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588) do ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych zostały wprowadzone przepisy doprecyzowujące definicje gruntów i lasów zajętych na działalność gospodarczą.