Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [4 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST – projekt

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Celem Stanowiska jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów uor oraz przepisów nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) w odniesieniu do ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym bilansie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przez jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko określa również sposób ujmowania przychodów z opłat wnoszonych z tytułu prawa użytkowania