Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [22 / 23] >

Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach

Wstęp Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy