Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem: