Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 23] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienie RIO: Klasyfikacja budżetowa środków na „Program szczepień…”

Pytanie jednostki: Zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii zastosowania klasyfikacji budżetowej do środków finansowych otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (…) Gmina Miasto Świnoujście zawarła umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, której przedmiotem jest dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”. Powyższe środki zostaną ujęte w planie finansowym miasta na 2018 r. po stronie wydatkowej, z zastosowaniem - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów