Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 23] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienie RIO: Upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF

Pytanie jednostki: Zgodnie z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.