Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [7 / 23] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienie RIO: Klasyfikacja budżetowa opłat za zajęcie pasa drogowego

Pytanie jednostki : Gmina Łask na podstawie art. 40 ustawy o drogach ponosi wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji zarządcy drogi lub kolei. Kwoty wydatków klasyfikuje zgodnie z właściwością zarządcy drogi, czyli 60014 - drogi publiczne powiatowe, 60013 - drogi publiczne wojewódzkie, w paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. W związku z różnym podejściem do klasyfikowania ww. wydatków, ujmowania opłat np. w klasyfikacji 90095 w paragrafie 4430, proszę o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji zarządu dróg i kolei należy ujmować w paragrafie 4520 czy w paragrafie 4430 oraz czy należy stosować dział i rozdział w zakresie właściwym