Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [6 / 23] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienie MEN: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkoły prowadzonej przez JST

Pytanie RIO: W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących kwestii właściwej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w październiku roku budżetowego w przypadku zlikwidowania w trakcie roku budżetowego (tj. z dniem 1 września) szkoły danego typu i rodzaju, dla której organem prowadzącym był samorząd gminny. Pytanie dotyczy wskazania podstawy prawnej dla zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w październiku roku budżetowego, o której mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), w sytuacji gdy w trakcie roku budżetowego zlikwidowano szkołę publiczną danego typu i rodzaju prowadzoną przez samorząd gminny. Przepisy ustawy o systemie oświaty normują