Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [5 / 23] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienie MEN: Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2018 r. będzie obowiązywać dodatkowy, nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie. To konsekwencja nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767).