Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia

W orzeczeniu z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt BDF1.4800.76.2016) GKO odniosła się do przesłanek złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia w przypadku skarbnika gminy, który nierzetelnie dokonał kontroli wstępnej zgodności operacji finansowych z planem finansowym, co miało wpływ na zaciągnięcie przez zarząd JST zobowiązań niemieszczących się w planie finansowym urzędu (naruszenie z art. 18 pkt 2 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych). W ciągu jednego roku budżetowego skarbnik popełnił osiem takich naruszeń, kontrasygnując umowy o wykonanie usług i robót budowlanych w ogóle nieujętych w budżecie JST. W rezultacie został ukarany naganą, która została podtrzymana przez GKO.