Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [5 / 23] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienie MF: Jak księgować faktury gotówkowe?

Pytanie redakcji PRB: Czy faktury gotówkowe ujęte w raporcie kasowym powinno się księgować dodatkowo przez konta rozrachunkowe, np. Wn 401, Ma 201 oraz Wn 201, Ma 101, czy można je ujmować jednym zapisem - Wn 401, Ma 101? W praktyce stosowane są dwa rozwiązania. Podejście instytucji kontrolujących również w tym zakresie jest rozbieżne. Artykuł 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) stanowi, że p lany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że ujmuje się