Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [22 / 23] >

Zespół 3 „Materiały i towary” i zespół 6 „Produkty” po zmianach

Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach

Wstęp Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy