Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [11 / 23] >

Z doświadczenia księgowej

Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych – zapisy polityki rachunkowości

Problem: Każda jednostka gospodaruje środkami trwałymi czy to pochodzącymi z inwestycji, czy nabytymi w drodze zakupu. W polityce rachunkowości powinny znaleźć się stosowne zapisy wskazujące, jak te operacje należy udokumentować i w jaki sposób należy potem umarzać (amortyzować) środki trwałe. Zapisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont zezwalają na pewne uproszczenia w tym zakresie, ale same zapisy w rozporządzeniu nie są wystarczające, bo nie mają charakteru obligatoryjnego. Jeżeli jednostka chce skorzystać ze stosowania uproszczeń, musi odpowiednie postanowienia zawrzeć w polityce rachunkowości. Niestety, w praktyce nie wszystkie jednostki mają te kwestie wewnętrznie uregulowane.