Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [20 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Brak pokwitowania pobrania gotówki z kasy

Nieprawidłowość: Na listach wypłat świadczeń dla pracowników zatrudnionych w gminie w ramach robót publicznych (świadczenia podstawowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) nie było pokwitowania faktu pobrania gotówki z kasy przez osoby upoważnione w prawie 50% pozycji. Mimo to w raportach kasowych zaewidencjonowano rozchód gotówki w pełnych kwotach wykazanych w tych listach płac.