Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [18 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu

Nieprawidłowość: Rada gminy nie ustaliła stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Kwota dotacji dla tego zakładu była ustalana rokrocznie w budżecie gminy w wysokości pozwalającej na zrównoważenie przychodów i kosztów zakładu, w taki sposób, aby w rozliczeniach rocznych zakładu nie były wykazywane ujemne środki obrotowe. Przy takim rozwiązaniu dotacja udzielana zakładowi miała charakter podmiotowy i nie podlegała kontroli prawidłowości jej wykorzystania przez zakład.