Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [4 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Trwają prace nad nowelizacją ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Planowane zmiany dotyczą m.in. kosztów egzekucyjnych. Potrzeba zmiany wynika z wydanego 28 czerwca 2016 r. wyroku (sygn. akt SK 31/14), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny: