Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [21 / 26] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Przedawnienie należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego

Nieprawidłowość: Właściciel gospodarstwa rolnego porzucił je, nie pozostawiając żadnego adresu do korespondencji. Mimo że na właścicielu ciążyło zadłużenie z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za okres przekraczający ostatnich 15 lat w kwocie głównej (bez odsetek) wynoszącej ponad 50 000 zł, gmina nie zabezpieczyła jego spłaty hipoteką na nieruchomościach gospodarstwa. W rezultacie część łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 27 600 zł uległa przedawnieniu, nie została jednak odpisana z ksiąg rachunkowych urzędu gminy.