Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [18 / 26] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Podstawa księgowania przypisów i odpisów cywilnoprawnych należności budżetowych

Przypisy i odpisy należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów dzierżawnych są wprowadzane na konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” automatycznie przez program FK, który pobiera je z modułu oprogramowania służącego do ustalania wielkości tych należności. Oprócz tego pracownik merytoryczny, zajmujący się przygotowaniem umów dzierżawy, ich aneksowaniem i przygotowaniem decyzji o ich umorzeniu, przekazuje do księgowości dokumentację papierową, z której wynikają kwoty przypisów i odpisów. Czy w takiej sytuacji trzeba jeszcze wystawić dowody PK - „Polecenie księgowania”?