Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [7 / 26] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienia RIO: Klasyfikacja budżetowa dla środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie klasyfikowania i wartości zakupów inwestycyjnych Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku informuje, że w jej ocenie, w świetle obowiązujących przepisów, ewentualne obniżenie przez kierownika jednostki budżetowej (zakładu budżetowego) kwoty, od której środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą amortyzowane stopniowo, nie może mieć wpływu na stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków na ich zakup.