Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [4 / 26] >

Miesięczny przegląd nowości

Broszura Ministerstwa Finansów „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.”

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów opracował broszurę dotyczącą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.