Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [24 / 26] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe finansowanie biura obsługi oświaty (BOO)

Nieprawidłowość: Biuro obsługi oświaty (BOO) stanowiło jednostkę budżetową obsługującą gminne jednostki budżetowe należące do systemu oświaty w ramach samorządowego centrum usług wspólnych (CUW). Za obsługiwanie szkół BOO wystawiało na urząd gminy noty księgowe, na podstawie których raz na miesiąc obciążało gminę kosztami obsługi jednostek oświatowych. Kwoty z not były przekazywane do BOO jako środki na pokrycie jego wydatków - wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S jako dochody BOO, a w sprawozdaniach Rb-28S - jako wydatki tej jednostki.