Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [3 / 26] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – projekt

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynika z tego, że na mocy ustawy z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930) dotychczasowe rozporządzenie utraci moc 19 maja 2018 r. Większość rozwiązań przyjętych w dotychczasowym rozporządzeniu została przeniesiona do nowego rozporządzenia.