Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [24 / 26] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych: