Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [21 / 26] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.