Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Zestaw testów kontrolnych. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach

ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach

Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych na kontach zespołu 1 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.